Seminarium - Helikoptersjukvårdens uppdrag

  • Datum: 17 oktober 2016 11:30
  • Börjar: 11:30
  • Slutar: 13:00
  • Plats: CKF
  • Kategori: Forskning

David Summermatter

 Svensk helikoptersjukvård är ofta organiserad utifrån lokala behov. Det saknas evidens för hur ett effektivt nyttjande skall se ut under svenska förhållanden. Det finns skillnader i helikoptersjukvårdens tillgänglighet mellan olika landsting, vilket resulterar i variationer i den prehospitala sjukvården. Seminariet diskuterar aktuellt forskningsunderlag avseende svensk helikoptersjukvård och datainsamlingsmetoden för en planerad studie.