Seminarium - Riktad screening av kvinnor för bukaortaaneurysm - kommande genomförbarhetsstudie i Dalarna.

  • Datum: 27 oktober 2016 15:00
  • Börjar: 15:00
  • Slutar: 16:30
  • Plats: CKF
  • Kategori: Forskning

Sverker Svensjö

Screening av kvinnor för bukaortaaneurysm erbjuds inte i någon större omfattning i världen till skillnad från screening av män. Men det är ett ofta diskuterat ämne inom kärlkirurgin, med bristande evidens och utan konklusiva resultat. I Dalarna som tidigare screenat kvinnor inom ramen för en studie finns en unik möjlighet att pröva värdet av riktad screening av riskgrupper bland kvinnor. Diskussion kring målgrupp och upplägg.