Seminarium - Vem bestämmer varför du ska röntgas?

  • Datum: 16 november 2015 11:30
  • Börjar: 11:30
  • Slutar: 13:00
  • Plats: CKF
  • Kategori: Forskning

Hans-Erik Källman är doktorand vid institutionen för strålningsvetenskaper i Uppsala och arbetar som sjukhusfysiker på Bild –och funktionsmedicin i Landstinget Dalarna.

Kostnaden för röntgenundersökningar kan uttryckas i pengar, men även i form av cancerrisk. Studier visar ett överutnyttjande av röntgendiagnostik samtidigt som kunskapen om cancerrisken för en patient uttrycks av allt mer beskrivande riskindikatorer. Under seminariet kommer du att få en introduktion i problematiken. Därefter kommer vi att iscensätta fallbeskrivningar där du som kliniker får ge din syn på hur cancerrisk kan vägas mot klinisk nytta.

Målet med seminariet är att utgöra en första idéinjektion till en studie om vilka riskindikatorer som kan implementeras utan att det uppstår en obalans mellan behoven av röntgendiagnostik och cancerrisker.

Anmälan till maria.pilawa@ltdalarna.se