Seminarium: Att undersöka det gemensamma mellan olika former av psykoterapeutisk behandling - utprövandet av en

  • Datum: 1 februari 2016 11:30
  • Börjar: 11:30
  • Slutar: 13:00
  • Plats: CKF
  • Kategori: Forskning

Klara Kuutman

Presentation av ett projekt i uppstartsfasen. Vad skiljer olika typer av psykoterapi åt och vad finns det för likheter dem emellan? Vad är de verksamma mekanismerna i psykoterapeutisk behandling? I den aktuella studien är fokus på att utveckla en skattningsskala för att mäta s k common factors”

Anmälan till maria.pilawa@ltdalarna.se