Seminarium: Genetiska biomarkörer för bättre prognosticering och behandlingsval vid akut myeloisk leukemi (AML)

  • Datum: 12 december 2016 11:30
  • Börjar: 11:30
  • Slutar: 13:00
  • Plats: CKF
  • Kategori: Forskning

Albin Österroos

Hur kan nationella populationsbaserade patientkohorter ge oss möjligheter att förbättra och individualisera prognosticering och behandling av AML sjukdomen? Kan ’next-generation sequencing’ (NGS) vara nyckeln till framgång?