Seminarium: Levercirros: är en sjuksköterskeledd mottagning framtidens standardvård?

  • Datum: 30 november 2015 11:30
  • Börjar: 11:30
  • Slutar: 13:00
  • Plats: CKF
  • Kategori: Forskning

Sjukskötersköterska Maria Hjorth

Symtombilden vid levercirros är komplex. Patienter har stora vårdbehov, inte minst av egenvårdsåtgärder. Sjuksköterskans uppföljning av andra patientgrupper har gett effekter på vårdkonsumtion och vårdkvalitet. Effekterna av leversköterskemottagning är ännu okända. Maria Hjorth presenterar sin forskningsplan där två delstudier utvärderar effekten av kombinerad uppföljning till sjuksköterska och läkare, och två studier förväntas bidra med ny kunskap om sjukdomens konsekvenser för den cirrotiska patienten och dennes närstående.