Seminarium: Levercirrosmottagning: granskning av studieprotokoll inför RCT

  • Datum: 14 november 2016 11:30
  • Börjar: 11:30
  • Slutar: 13:00
  • Plats: CKF
  • Kategori: Forskning

Maria Hjorth

Hösten 2016 startar Maria Hjorth insamling av data för en randomiserad kontrollerad studie av sjuksköterskeledd mottagning för patienter med levercirros. Utfallsmåtten är livskvalitet, vårdkvalitet och hälsoekonomi. Vid seminariet diskuteras studiens protokoll som ska publiceras som en artikel.