Seminarium: Tonåringars subjektiva social status och självskattade hälsa: Manusdiskussion

  • Datum: 21 mars 2016 11:30
  • Börjar: 11:30
  • Slutar: 13:00
  • Plats: CKF
  • Kategori: Forskning

Junia Joffer

Flertalet vetenskapliga studier har påvisat samband mellan hälsa och social status, sambandet är tydligt för vuxna och yngre barn, dock inte lika tydligt för ungdomar. Social status mäts vanligen genom objektiva socioekonomiska indikatorer som utbildning, inkomst eller yrke, men under senare år har intresset för subjektiva mått på social status ökat. Sådana mått möjliggör analys av ungdomarnas egen status istället för deras föräldrars. Under seminariet diskuteras ett manus som lägger fokus på ungdomars subjektiva sociala status, dess samband med självskattad hälsa och föräldrars utbildningsnivå. Artikeln utgår från en s.k. ”mixed methods approach” där både kvantitativa och kvalitativa data integreras i samma artikel.

Anmälan till maria.pilawa@ltdalarna.se