Seminarium: Socioekonomiska faktorer som prediktorer för att utveckla gikt

  • Datum: 18 januari 2016 11:30
  • Börjar: 11:30
  • Slutar: 13:00
  • Plats: CKF
  • Kategori: Forskning

Vala Sigurdardottir

Historiskt sett drabbade giktsjukdomen främst de bäst ställda i samhället. Har detta förändrats? Varför? Presentation av registerstudie och tillgängliga socioekonomiska data.

Anmälan till maria.pilawa@ltdalarna.se