Struktur i vardagen och koll på tiden

  • Datum: 14 oktober 2016 13:00
  • Börjar: 13:00
  • Slutar: 15:00
  • Plats: Habiliteringen i Borlänge
  • Kategori: Habilitering

Målgrupp: Föräldrar som har kontakt med habiliteringen.

Kostnad: Ingen.
Fika till självkostnadspris 10 kr (kaffe/kaka)

Syfte:

Innehåll: Fyra träffar med samma upplägg, men olika teman:
1. Korta föreläsningar om hur vår hjärna fungerar och varför t ex struktur i vardagen kan underlätta för dig och och göra ditt barn mera självgående med vardagssysslor.
2. Vi visar konkreta exempel utifrån det aktuella teamet på hur anpassningar/förtydliganden kan se ut.
3. "Hemuppgift" att fundera på något som ni vill ändra på, hemma hos er.
4. Du kan prova på att göra eget material till din familj mellan 15.00-16.30, efter varje kurstillfälle. Vi finns som handledare under den tiden.
Arbetsterapeuterna Marit Jonsson och Lotta Mannerhagen håller kursen.

Ledare: Arbetsterapeuter

Tider:
Tillfälle 1: 16 september  2016, kl 13.00-15.00
Synliga rutiner med bild/text, t ex morgon-/kvällsrutiner, checklistor, städscheman, packa gympaväskan, duscha själv. Hitta bilder på nätet. 
Inventering: Vilka frågor vill du att kursen ska ge dig svar på?

Tillfälle 2: 14 oktober 2016, kl 13.00-15.00
Koll på tiden. Att ha en känsla för tiden, kunna klockan? Överblicka en vecka, månad eller ett år. Passa tider, planera sin tid och sina sysslor. Tidshjälpmedel och appar.

Tillfälle 3: 11 november 2016, kl 13.00-15.00
"Miljöanpassning", ordning och reda runt omkring dig. Stress, dygnsrytm, sömn.

Tillfälle 4: 2 december 2016, kl 13.00-15.00
Att "sjösätta" nya rutiner. Vad underlättar och motiverar till att ändra/tydliggöra rutiner? Belöningssystem, sociala berättelser, datorprat, familjemöte. Utvärdering - uppföljning?

Det blir mest givande om du kan delta vid alla fyra tillfällena. Allas erfarenheter, aktiva deltagande och diskussioner är en viktig del för att kursen ska bli så innehållsrik som möjligt.
Om det finns platser över, är du välkommen att anmäla dig till enstaka tillfällen.

Närstående till dessa familjer inbjuds till kort föreläsning om autism, ADHD, utvecklingsstörning och varför kognitivt stöd kan öka självständigheten i vardagliga sysslor.
Fredag 30 september kl. 13.00-15.00, anmälan till receptionen tfn 0243-49 78 00 eller på vår mail.

Plats: Habiliteringen i Borlänge

Anmälan till: Receptionen, Habiliteringen i Borlänge
Tfn 0243-49 78 00

Sista ansökan:

Vid frågor: Mejl till marit.jonsson@ltdalarna.se
lotta.mannerhagen@ltdalarna.se

Minst/max antal deltagare: Max 12 deltagare/gång

Sjukreseersättning: Nej.