Utbildning CP-skador

  • Datum: 4 oktober 2016 09:00
  • Börjar: 09:00
  • Slutar: 16:00
  • Plats: Föreläsningssalen, Falu lasarett
  • Kategori: Habilitering

Målgrupp: Föräldrar och närstående till barn med CP-skador samt personal som jobbar med barnen i förskola och skola.

Kostnad: Personal 800,-. Anmälan via formuläret nedan. Du får upp "Tack för din anmälan till kurs på Habiliteringen" som bekräftelse på att anmälan kommit fram.

Syfte: Att öka kunskapen kring CP-skada.

Innehåll: Dag 1: Diagnos och medicinsk information.
Kognitiva funktionsnedsättningar och inlärning, motorik – spasticitet och svaghet, epilepsi, munmotorik och nutrition.

Dag 2: samspel/lek, kommunikation, smärta målfokuserad träning i vardagen, föreläsning från person med CP-skada.

Ledare: Arbetsterapeut, dietist, logoped, läkare, psykolog, sjukgymnast, sjuksköterska, specialpedagog.

Tider: Tisdag den 4 oktober och måndag den 10 oktober 2016, kl 09.00-16.00

Plats: Föreläsningssalen, Falu lasarett.

Anmälan till: Receptionen, Habiliteringen Falun, 023-49 05 10 eller
anmälan nedan för personal.

Sista ansökan: 20 september 2016

Vid frågor: Sjukgymnast Kicki Åkerman, tfn 023-49 01 47

Minst/max antal deltagare: 10 st / 100 st

Sjukreseersättning: Nej.