Vad är ryggmärgsbråck? Vad innebär det att ha ryggmärgsbråck?

  • Datum: 2 december 2015 13:00
  • Börjar: 13:00
  • Slutar: 16:00
  • Plats: Hällsjörummet, Borlänge sjukhus
  • Kategori: Habilitering

Målgrupp: Föräldrar och närstående.

Syfte:

Innehåll: Information kring ryggmärgsbråck; neurologiska, motoriska och kognitiva förutsättningar.
Strategier i vardagen.
Hur skall barn med ryggmärgsbråck få förutsättningar att utvecklas till självständiga individer?

Ledare: Leg sjuksköterska Carina Magnusson, leg sjukgymnast Ann Sjödén, leg psykolog Gunilla Svensson samt leg arbetsterapeut Ulricha Martinsson.

Tider: 2 december 2015, kl 13.00-16.00

Plats: Hällsjörummet, Borlänge sjukhus
Möjlighet finns att köpa fika.

Anmälan till: Receptionen, Habiliteringen i Borlänge
Tfn 0243-49 05 78

Sista ansökan: 23 november 2015

Vid frågor: Sjuksköterska Carina Magnusson, tfn 023-49 05 61

Minst/max antal deltagare:

Sjukreseersättning: Nej.