Cellprov räddar liv

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kvinnor över 23 år blir kallade till gynekologisk cellprovtagning vart tredje år. Kallelsen skickas till den adress där du är folkbokförd och det är alltid frivilligt att delta.Testet är enkelt, snabbt och smärtfritt.

 

Tack vare regelbundna provtagningar har livmoderhalscancer blivit ovanligt. Cellförändringar som kan leda till cancer i livmoderhalsen känns inte.Genom cellprovskontroll kan förändringen upptäckas och tas bort.

går det till

När du har fått en kallelse tas cellprovet av en barnmorska på närmaste barnmorskemottagning, som även kallas mödravårdscentral.Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt, men du ska inte lämna cellprov om du har mens. Då kan du boka om tiden.

Du kan även även lämna cellprov i samband med en gynekologisk undersökning, till exempel hos gynekolog eller i samband med preventivmedelsrådgivning. Testet registreras och du får nästa erbjudande om cellprovskontroll när det har gått tre år.

Om du har missat din provtagning

Har du missat din cellprovtagning som du blivit kallad till kan du kontakta en barnmorskemottagning för att boka ny tid.

Om du har tagit HPV-vaccin

Även du som tagit HPV-vaccin rekommenderas att ta cellprov.

Om du aldrig har haft sex

Om du aldrig har haft sex behöver du inte lämna cellprov. Detta eftersom du får livmoderhalscancer genom ett virus som kallas HPV, humant papillomvirus. Viruset smittar genom sex.

Om du är gravid

Provtagningen är helt riskfri och det går bra att göra provet även om du är gravid. Vid inskrivningssamtalet på barnmorskemottagningen brukar barnmorskan kolla när du senast tog prov, och erbjuda ett om det är i rätt tid. Man försöker då ta provet tidigt i graviditeten.

Läs mer om hur cellprovtagningen går till på 1177.se/cellprov