Central förvaltning

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Entré vid Landstingshuset.

På den centrala förvaltningen arbetar ca 500 medarbetare. Central förvaltning består av många olika enheter inom exempelvis administration, ekonomi, personal och IT.

Central Förvaltning ska på olika sätt vara ett stöd för landstingets övergripande förtroendemannaorganisation och förse denna med beslutsunderlag samt ge stöd åt landstingsledningen och de olika verksamheterna med ett särskilt uppdrag gentemot Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Från Central förvaltning sköts också landstingets regionalpolitiska engagemang.

Kontakt

Telefon: 023-49 00 00
Fax: 023-49 02 20

Postadress: Box 712, 791 29 Falun
Besöksadress: Vasagatan 27
Hitta hit: Karta

Förvaltningschef

Karin Stikå Mjöberg
Telefon: 023-49 00 02
E-post: karin.stika-mjoberg@ltdalarna.se