Administrativa enheten

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Administrativa enheten ansvarar för ärendehantering och sekreterar-/administrativ service till landstingets centrala politiska organ och tjänstemannaledning.

Det centrala diariet och landstingshusets reception är andra uppgifter, liksom att förvalta landstingets arkivbestånd och hålla detta tillgängligt.

Enheten ansvarar för att sprida information till medborgare, patienter och medarbetare. Informationssäkerhet, katastrof- och beredskapsfrågor samt frågor om den yttre miljön är också uppgifter för enheten.