Ekonomienheten

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Ekonomienheten har det strategiska och övergripande styrnings- och samordningsansvaret för landstingets ekonomi. Det innebär bl. a. framtagande av finansplan, årsbudget och årsredovisning samt omvärldsbevakning.

Enheten ska också ge verksamhetsnära stöd inom central förvaltning och hälso- och sjukvårdsförvaltningen i budgetarbete och till samtliga förvaltningar när det gäller externa avtal och upphandling.