Hälso- och sjukvårdsenheten

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Hälso- och sjukvårdsenheten utgör stöd till landstingledningen, förvaltningar och dess verksamheter inom olika strategiska områden.

Enhetens uppdrag är att:

  • I samverkan med andra enheter på huvudkontoret, bistå centrala förtroendemannaorganisationen, landstingstjänstemannaledning och verksamheterna med stöd, råd och beslutsunderlag.
  • Bidra till utvecklingen av landstingets system för ledning och styrning.
  • Utveckla arbetet med planering, uppföljning, analys framför allt riktat mot hälso och sjukvården men även övriga förvaltningar.
  • Initiera och stödja samverkan med andra aktörer såväl inom vår egen organisation som regioner och nationellt.
  • Ansvara för omvärldsbevakning nationellt och internationellt.