Kommunikationsavdelningen

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kommunikationsavdelningen arbetar strategiskt och operativt med kommunikationsfrågor.

Kommunikationsavdelningen tar bland annat fram strategier, rutiner och riktlinjer för landstingets interna och externa kommunikation, bilden av Landstinget Dalarna och grafisk profil. Kommunikationsavdelningen planerar och utbildar inom kommunikation, stöttar organisationen i mediefrågor och i arbetet med kommunikativt ledarskap.

Avdelningen ansvarar för landstingets interna och externa kommunikationskanaler, ger informationsservice samt producerar texter, trycksaker och filmproduktioner.