Ledningsenheten

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Ledningsenheten utgörs av landstingsdirektör/förvaltningschef, biträdande landstingsdirektör/förvaltningschef, samt vissa verksamheter respektive medarbetare som organiseras direkt under landstingledningen och som är en del av den administrativa stödorganisationen.

Uppgifter som dessa har är samordning av regionfrågor, internationella frågor, trafikfrågor, juridiskt stöd och chefsstöd.