Medicinsk Teknik och IT, MiT-enheten

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Medicinsk Teknik och IT, MiT-enheten, tillhandahåller hela den gemensamma IT-infrastrukturen och de system som enheten fått i uppdrag att förvalta och utveckla.

Därutöver tillhandahåller enheten Landstinget Dalarnas medicintekniska utrustning i hela dess livscykel. MiT-enheten ansvarar för att i alla sammanhang se till möjligheter till synergier och konsolideringar av teknik, system och rutiner och ska föreslå lösningar som ger största effektivitet och nytta för hela koncernen.