Medicinska enheten

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Medicinska enheten har som huvudsakligt syfte att säkerställa medicinsk kvalitet och patientsäkerhet. Enheten arbetar nära både patient och verksamhet och följer medicinska resultat och arbetssätt för att säkerställa god och evidensbaserad vård.

Enheten ansvarar för läkemedelsfrågor i brett perspektiv samt smittskydds- och hygienfrågor. Medicinska enheten har ansvar för hälso- och sjukvårdens lokalplanering och verksamhetsnära IT-stöd.