Personalenheten

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Personalenheten ansvarar för personaladministration och konsultativt stöd inom områden som rekrytering, anställningar, lönefrågor, arbetsrätt, rehabilitering, samt analys och uppföljning av bemanningsnivåer och personalekonomi.

 Enheten ger ett verksamhetsnära stöd inom den centrala förvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, kultur- och bildningsförvaltningen och fastighetsförvaltningen och hanterar landstingsövergripande utbildnings-, fortbildnings-, kompetens- och arbetsmiljöfrågor.