Upphandlingsavdelningen

Stäng

Kontakt

Joel Valtanen

Upphandlingschef

023-49 03 17 Skicka epost

Lena Nordström

Upphandlare

023-49 00 29, 070-496 06 30 Skicka epost

IngaLill Alm

Upphandlare

023-49 00 71, 072-704 37 45 Skicka epost

Katrin Du Bois

Upphandlare

023-49 03 16, 073-569 89 63 Skicka epost

Annie Persson

Upphandlare

023-49 11 76 Skicka epost

Eva-Lena Johnsson

Upphandlare

023-49 03 66 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Avtalstecknande.

Landstinget Dalarna upphandlar varor, tjänster och entreprenader för cirka tre miljarder kronor årligen. Upphandlingarna genomförs främst av landstingets centrala upphandlingsfunktion, Upphandlingsavdelningen och av Landstingsfastigheter.

Upphandlingsavdelningen

Upphandlingsavdelningen svarar för upphandling av varor och tjänster för landstingets samtliga verksamheter. Exempel på upphandlingsområden är medicinteknisk utrustning, fordon, livsmedel, läkemedel, servicetjänster, IT-system och IT-tjänster, vårdtjänster, bemanningstjänster, konsulter, inredning, kontorsutrustning, transporter med mera.

Landstingsfastigheter

Landstingsfastigheter förvaltar ett av länets största fastighetsbestånd och svarar för upphandling av fastighetsanknutna entreprenader.

Varuförsörjningen

Varuförsörjningen som är en förvaltning inom Landstinget i Uppsala län, upphandlar och ansvarar för lagerhållning och distribution av förbrukningsvaror för landstingen i Dalarna, Västmanland, Örebro, Sörmland och Uppsala.

All upphandling inom Landstinget Dalarna regleras genom Lagen om offentlig upphandling, LOU, och ska baseras på affärsmässighet, objektivitet och konkurrens. Dessutom har landstingsfullmäktige fastställt en upphandlingspolicy som skall tillämpas.