Aktuella och planerade upphandlingar, extern remiss och request for information (RFI)

Stäng

Kontakt

Joel Valtanen

Upphandlingschef

023-49 03 17 Skicka epost

Lena Nordström

Upphandlare

023-49 00 29 Skicka epost

IngaLill Alm

Upphandlare

023-49 00 71 Skicka epost

Katrin Du Bois

Upphandlare

023-49 03 16 Skicka epost

Eva-Lena Johnsson

Upphandlare

023-49 03 66 Skicka epost

Therése Sundell

Avtalscontroller

023-49 02 61 Skicka epost

Robin Franzén

Upphandlare 023-49 11 76 Skicka epost

Samuel Soto Carlsson

Junior upphandlare

023-49 00 71 Skicka epost

Anna-Carin Bergqvist

Upphandlingsassistent

023-49 10 32 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Via länkarna till höger kan du se Landstinget Dalarnas aktuella upphandlingar.

Extern remiss

Extern remiss innebär att bland annat leverantörer och branschorganisationer får möjlighet att lämna synpunkter på förfrågningsunderlaget innan upphandlingen annonseras.

Landstinget Dalarna har fokus på den goda affären och vill genom extern remiss:

  • Öppna upp för en dialog med bland annat leverantörer och branschorganisationer
  • Utveckla och förbättra våra förfrågningsunderlag
  • Få in fler anbud

När publiceringstiden för den externa remissen har gått ut går Landstinget Dalarna igenom samtliga inkomna synpunkter. Därefter utformar vi ett slutligt förfrågningsunderlag, som vi därefter publicerar elektroniskt.

Request for information (RFI)

En upphandling kan föregås av en så kallad request for information, RFI. En RFI är ett sätt att samla information om olika produkter/tjänster på marknaden.

Målet med en RFI är att få information om möjliga lösningar inom ett eller flera områden, för att eventuellt ta fram ett komplett förfrågningsunderlag och genomföra en upphandling.