Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Läkarbesök, patient och läkare ler mot kameran.

Inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar ca 7000 medarbetare. Förvaltningen består av många olika enheter inom primärvård och specialiserad vård.

I Landstinget Dalarna finns cirka 30 vårdcentraler dit patienterna i första hand vänder sig med sina hälsoproblem. Inom primärvården finns en bred kunskap i allmänmedicin och man samarbetar med de sex specialistsjukhusen i länet. Ambitionen är att erbjuda en god vård på lika villkor. Vården ska vara lättillgänglig, av god kvalitet och bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet.

Mer information om de olika verksamheterna finns under hälso- och sjukvård.

Kontakt

Telefon: 023-49 00 00
Fax: 023-49 02 20

Postadress: Box 712, 791 29 Falun
Besöksadress: Vasagatan 27
Hitta hit: Karta

Förvaltningschef

Karin Stikå Mjöberg
Telefon: 023-49 00 02
E-post: karin.stika-mjoberg@ltdalarna.se

Divisionschefer

Kirurgiska specialiteter
Tomas Riman
Telefon: 023-49 02 36
E-post: tomas.riman@ltdalarna.se

Medicinska specialiteter
Pär Lennart Ågren
Telefon: 023-49 00 41
E-post: par-lennart.agren@ltdalarna.se

Primärvård
Ulf Börjesson
Telefon: 070-621 13 15
E-post: ulf.borjesson@ltdalarna.se

Psykiatriska specialiteter
Per Söderberg
Telefon: 023-49 45 45
E-post: per.soderberg@ltdalarna.se