Hjälpmedel Landstinget Dalarna

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Hjälpmedel Landstinget Dalarna erbjuder habiliterings- och rehabiliteringsstöd, tolktjänst och hjälpmedel, som bidrar till att personer med funktionsnedsättningar upplever delaktighet och bästa möjliga livssituation.

Till Hjälpmedelssidorna på webbplatsen.

Förvaltningschef

Förvaltningschef

Gunilla Lillhager
Telefon: 023-49 00 00
E-post: gunilla.lillhager@ltdalarna.se