Landstingsservice

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Fredriksbergstvätten.

Inom Landstingsservice arbetar ca 450 medarbetare. Uppdraget är att ansvara för och utveckla sjukvårdsnära service till landstingets kärnverksamhet. Tjänsterna ska genomföras effektivt, med god kvalitet och med så liten miljöpåverkan som möjligt.

I uppdraget ingår att systematiskt utvärdera, välja och ansvara för den för koncernen mest effektiva driftformen. En fortlöpande omvärldsbevakning är av största vikt för att kunna anpassa serviceutbudet till kundernas behov och för att få ut maximal landstingsnytta. Det ekonomiska uppdraget är att säkra en långsiktigt god hushållning för Landstinget Dalarna.

Inom Landstingsservice finns

  • Kost - patientmåltider café/butik och restaurangverksamhet
  • Lokalvård främst anpassat för komplexa verksamheter inom hälso- och sjukvården
  • Transporter i form av transport- och vaktmästeritjänster, yttre skötsel m m. 
  •  Fastighetsteknik - drift och underhåll av fastigheterna 
  •  Boende – tillfälligt boende för personal och elever
  • Fredriksbergstvätten – försörjer Landstinget Dalarna med textilier och ren tvätt

Kontakt

Telefon: 023-49 00 00
Fax: 023-49 09 11

Postadress: Landstingsservice Dalarna, 791 82 Falun
Besöksadress: Nissers väg 6, Hus 13, entré K, plan 1, Falun
Hitta hit: Karta

Förvaltningschef

Ulf Cristoffersson
Telefon: 070-313 58 32
E-post: ulf.cristoffersson@ltdalarna.se