Patientnämnden

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Händer som tröstar. Foto: Mostphotos

Patientnämnden har till uppgift att främja kontakten mellan patienter och hälso- och sjukvård samt tandvård.

Verksamheten är fristående, opartisk och reglerad enligt särskild lag.

Patientnämnden övertar inte ansvar och befogenheter från styrelser, hälso- och sjukvårdsledning eller behandlande personal. Patientnämnden har inga disciplinära befogenheter.

Kontakt

Telefon: 023-49 01 00
E-post: patientnamnden@ltdalarna.se

Postadress: Box 712, 791 29 Falun
Besöksadress: Vasagatan 27
Hitta hit: Karta

Förvaltningschef

Marita Albinsson
Telefon: 023-49 02 11
E-post: marita.albinsson@ltdalarna.se