Revisorskollegium

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Närbild på ett förstoringsglas.

I Landstinget Dalarna finns fem förtroendevalda revisorer som gemensamt bildar ett revisorskollegium. Dessa väljs av landstingsfullmäktige.

Revisorerna utövar den demokratiska kontrollen över landstingets verksamhet och skall granska att räkenskaperna är rättvisande, att landstingets interna kontroll fungerar och att verksamheten drivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. 

Mer information hittar du på Revisions egna webbsidor.

Kontakt

Telefon: 023-49 00 00
Fax: 023-49 02 20

Postadress: Box 712, 791 29 Falun
Besöksadress: Vasagatan 27
Hitta hit: Karta

Förvaltningschef

Kjell Johansson
Telefon: 023-49 00 20 
E-post: kjell.i.johansson@ltdalarna.se