Kameraövervakning i Landstinget Dalarnas lokaler

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vi har kameraövervakning i våra lokaler för att skapa en trygg och säker miljö för våra besökare och personal. Övervakning med kameror sker endast på ställen som har ett giltiga tillstånd och där är informationsskyltar tydligt uppsatta.

Syftet med kameraövervakning är att:

  • Upptäcka och förhindra störande/farliga händelser.
  • Övervaka/bedöma så att patienter hälsotillstånd inte försämras.
  • Öppna dörrar vi patienters ankomst.
  • Övervaka säkerhets områden vid vår Rättspsykiatriska klinik, där rätts psyk samt tvångsvårds bedrivs fasad såsom stängsel.

Om ett överfallslarm aktiveras kan inspelning ske
Inspelning kan även ske när personal trycker in överfallslarm. Detta för att i efterhand kunna utreda/bedöma eventuella brott eller om en patient utsatts för fara.

Inspelat material förstörs efter 30 dagar
Inspelat material kan endast behandlas av behörig personal. Det inspelade materialet sparas i 30 dagar därefter förstörs (makuleras) det.

Lagar som gäller för kameraövervakning
Dataskyddsförordningen artikel 6: laglig behandling av personuppgifter
Dataskyddsförordningens skäl 40–49: laglig behandling av personuppgifter

 

Kontakt

Vid frågor om vår kameraövervakning mejla Säkerhet- och miljöavdelninen: sakerhet-ochMiljoavdelning@ltdalarna.se

Vid frågor om hur vi hanterar dina persnonuppgfter mejla vårt dataskyddsombud: dataskyddsombud@ltdalarna.se

Om du tycker att någon behandlar uppgifter om dig på ett sätt som strider med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Länk till Datainspektionens webbplats