Landstinget Dalarnas organisation

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna är en politiskt styrd organisation med en politisk ledning och en tjänstemannaledning. Politikerna fattar beslut och tjänstemännen verkställer dessa beslut. Mer om den politiska organisationen kan läsas på sidorna som heter Politik.

Här finns organisationsbilder som beskriver den övergripande organisationen, den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen.

Organisationsbild Landstinget Dalarnas övergripande organisation Organisationsbild Landstinget Dalarnas politiska organisation Organisationsbild Landstinget Dalarnas tjänstemannaorganisation

Klicka på bilderna för att visa dem i större storlek.

Förvaltningar

Inom Landstinget Dalarna finns sju förvaltningar med olika uppdrag och ansvarsområden. Det är olika politiska nämnder som har ett övergripande ansvar för dessa:

Därutöver finns även Patientnämnd och Revisionskollegium.