Centerpartiet

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Centerpartiet har fokus på tillgängligheten, den nära vården, vården för de mest sjuka äldre och tidiga insatser för barn, unga och familjer. Kan vi säkra resurser för den nära vården, möta de äldsta patienterna på ett bättre sätt och ta i problemen direkt för barn och unga så undviker vi mycket ohälsa som uppstår på grund av väntetider och otrygghet. Att varje vårdinsats sker på rätt vårdnivå avgör resultatet och leder till att pengarna räcker till mer vård. Vi kallar det närodlad politik.

Centerpartiet

Centerpartiet Dalarnas webbplats 

Lena Reyier (c)Lena Reyier, 52
Hjärtefrågor: Sjukvården nära dig skapar trygghet i hela Dalarna. Invånarna på landsbygden ska garanteras en lägsta vårdservice
Yrke: Hälsopedagog

  

 

Pär Kindlund (c)Pär Kindlund, 45
Hjärtefrågor: Jag vill arbeta för dygnet runt-öppna vårdcentraler i Västerdalarna
Yrke: Arbetsledare i kommunens arbetsmarknadsenhet

 

 

Göte Persson (c)Göte Persson, 47
Hjärtefrågor: Grunden för en fungerande sjukvård är en bra och nära primärvård i hela Dalarna - där patienten ges möjlighet att välja vårdgivare
Yrke: Egen företagare

 

 

Göran Enström (c)Göran Engström, 68
Hjärtefrågor: Jag vill ge sjukvården i Västerbergslagen en positiv utveckling
Yrke: Skogsbrukare

 

 

Gunilla Berglund (c)Gunilla Berglund, 53
Hjärtefrågor: Centerledning behövs i Landstinget Dalarna. För kortare köer och stärkt ekonomi. Dalarna ska inte behöva tillhöra ett av de fem sämsta landstingen.
Yrke: Kulturarbetare

  

 

Christina Bröms (c) Christina Bröms, 63
Hjärtefrågor: Föräldrarna i norra Dalarna har rätt till likvärdig vård. Därför vill jag öppna Mora BB igen.
Yrke: Konsumentrådgivare.