Folkpartiet

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Resurserna är begränsade och behoven omättliga. Nu låtsas flera partier att detta faktum inte gäller och lovar allt till alla. Landstinget Dalarnas ekonomi är katastrofal där kostnaderna skjuts över på våra barn. Folkpartiet vill göra det bästa av de resurser vi har. När man är frisk vill man ha sjukvården nära sig och när man är sjuk den bästa. Vi säger nej till att inköpa en ambulanshelikopter som binder upp läkare och kostar motsvarande två vårdcentraler. Patienten ska vara i centrum - inte i väntrum.

Folkpartiet 

Folkpartiet Dalarnas webbplats

 

Eva Jonasson (fp)Eva Jonasson, 64
Hjärtefråga: Närsjukvården
Yrke: Socionom

 


 

Bo Brännström (fp)Bo Brännström, 59
Hjärtefråga: Att använda skattepengarna på rätt sätt
Yrke: Gymnasielärare

 

 

Svante Parsjö Tegnér (fp)Svante Parsjö Tegnér, 50
Hjärtefråga: Låt doktorn vara doktor och låt chefer söka jobb i konkurrens
Yrke: Gymnasielärare

 

 

Nils Österström (fp)Nils Österström, 36
Hjärtefråga: Jag vill verka för ett landsting som genomsyras av medbestämmande, förändring och innovation
Yrke: Systemutvecklare

 

  

John Thornander (fp)John Thornander, 48
Hjärtefråga: Att få ordning på landstingets dåliga ekonomi
Yrke: Ombudsman/bussförare

 

 

Rolf Långström (fp)Rolf Långström, 56
Hjärtefråga: Tillgängligheten till vården
Yrke: Konsult