Kristdemokraterna

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kristdemokraterna är en röst för människovärde och etik i vården.

- Helhetssyn på människan - ande, själ och kropp. Gott bemötande viktigt!
- Vård i rimlig tid - vårdgarantin ska gälla!
- Säker, jämlik, jämställd och valfri vård
- Fler vårdplatser! Inför en vårdplatsgaranti.
- Förbättra för de mest sjuka äldre!
- Samordna vården bättre för de med kroniska och långvariga sjukdomar
- Bryt den ökade psykiska ohälsan!
- Ökad folkhälsa - mot missbruk och för friskvård!
- Familjecentraler och ungdomsmottagningar i varje kommun!

Kristdemokraterna

 Kristdemokraterna Dalarnas webbplats

Birgitta Sacrédeus (kd)Birgitta Sacrédeus, 55, Mora
Hjärtefråga: Vård i rimlig tid - de med störst vårdbehov först. Kropp och själ hör ihop – ökad psykisk ohälsa måste brytas. 
Yrke: Oppositionsråd i Landstinget Dalarna.
E-post: birgitta.sacredeus@kristdemokraterna.se
Telefon: 070-57 33 447

 

 

Anders Bengtsson (kd)Anders Bengtsson, 49, Gagnef
Hjärtefrågor: Minska staffettläkarbehovet, mer resurser till primärvården, förbättra landstingets ekonomi, inför samvetsfrihet inom vården, bättre rättsskydd för ofödda människor.  
Yrke: Socionom.
E-post: anders.bengtsson@kristdemokraterna.se
Telefon: 070-57 33 447

 

Camilla Dalevall (kd)Camilla Dalevall, 36, Borlänge
Hjärtefråga: Göra primärvården mer attraktiv för både personal och patienter
Yrke: Distriktssköterska.
E-post: camilla.dalevall@ltdalarna.se
Telefon: 070-81 92 626

 

 

Katarina Gustavsson (kd)Katarina Gustavsson, 60, Falun
Hjärtefrågor: Kvinnolöner och jämställdhet, personalens arbetsmiljö, jämlik vård och äldrefrågor samt kulturfrågor
Yrke: Undersköterska.
E-post: gustavsson_katarina@hotail.com
Telefon: 073-97 05 779

 

Carin Malm (kd)Carin Malm, 53, Insjön
Hjärtefrågor: Patientsäkerhet och tillgänglighet för funktionshindrade
Yrke: Pedagog.
E-post: carin.malm@leksand.se
Telefon: 070-67 99 562

 

Roy Uppgård (kd)Roy Uppgård, 65, Avesta
Hjärtefrågor: Valfrihet och gränsöverskridande samverkan, skapa karriärvägar, flexibilitet och förnyelse, ökad delaktighet både för patienter och personal, inga skuldöverföringar till nästa generation.
Yrke: Egenföretagare.
E-post: roy.uppgard@kristdemokraterna.se
Telefon: 070-589 31 10