Nya Moderaterna

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Nya Moderaterna sätter patienterna i centrum. I första hand prioriterar vi vården. I det framtida landstinget som vi vill forma så har patienterna och personalen ett stort inflytande över vårdens utformning. Möjligheten att välja mellan olika vårdgivare, samtidigt som vårdgivarna måste ha möjlighet att etablera sig. Flera arbetsgivare innebär bättre villkor för de som arbetar inom vården. Landstinget Dalarna måste få en ekonomi i balans och patienterna måste få en mycket bättre tillgänglighet till vården.

Moderaterna

Nya Moderaterna Dalarnas webbplats 

Jan Wiklund (m)Jan Wiklund, 54, Gagnef
Hjärtefrågor: Att vården ska bli än mer tillgänglig och att öka möjligheterna för flera vårdgivare att komma till Dalarna och ge vård.
Yrke: Oppositionsråd (M) Landstinget Dalarna
E-post: jan.wiklund@moderat.se
Tel: 070-536 12 01 

  

Gunilla Spjotgard (m)Gunilla Spjotgard, 54, Mora
Hjärtefrågor: Kortare väntetider till vården. Vården ska bli mer lättillgänglig i hela Dalarna. Vårdlotsar ska guida patienter och deras anhöriga genom vårdkedjan.
Yrke: Konsult
E-post: gunilla.spjotgard@moderat.se
Tel: 073-835 71 33 

  

Håkan Frank (m)Håkan Frank, 59, Ludvika
Hjärtefrågor: Förbättrad jourmottagning vid Ludvika lasarett
Yrke: Skattedirektör
E-post: moderathakan.frank@hotmail.se
Tel: 076-815 44 37

  

  

Mikael Rosén (m)Mikael Rosén, 59, Falun
Hjärtefrågor: Dubbeldiagnoser
Yrke: Oppositionsråd (M), landstinget Dalarna
E-post: mikael.rosen@falun.se
Tel: 073-068 23 86

  

Britt-Inger Remning (m)Britt-Inger Remning, 61, Hedemora
Hjärtefrågor: Sjukvården ska vara tillgänglig och bedrivas av de som bäst kan utföra den. Därför behöver vi ett bra samarbete mellan offentlig och privat verksamhet.
Att riva gamla strukturer och våga tänka nytt är en nödvändighet då den medicinska utvecklingen går oerhört snabbt.
Yrke: Oppositionsråd (M), landstinget Dalarna
E-post: britt-inger.remning@moderat.se 
Tel: 070-612 73 11