Socialdemokraterna

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan har byggt. Därför vill vi satsa på Dalarna. Nedan ser du ett urval av vad vi vill, för mer info klicka dig vidare till vår hemsida.

I vårt Landsting:
-ska alla under 20 år resa avgiftsfritt på Dalatrafiks bussar
-ska sjukvården vara avgiftsfri för alla över 85 år och de under 20 år.
-är heltid en rättighet – deltid en möjlighet, och inga delade turer förekommer

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna Dalarnas webbplats

Ingalill Persson (s)Ingalill Persson, 61
Hjärtefråga: En rättvis vård för alla, med fokus på de äldre samt barn och unga.
Yrke: Landstingsråd, tjänstledig från sitt arbete som förskolelärare
E-post: inga-lill.b.persson@ltdalarna.se

 

Gunnar Barke (s)Gunnar Barke, 59
Hjärtefråga: Mer resurser till välfärden/vården och att utveckla Dalarna.
Yrke: Landstingsråd, tjänstledig från sitt arbete som näringslivschef i Älvdalens kommun.
E-post: gunnar.barke@ltdalarna.se

 

Kristina Svensson (s)Kristina Svensson, 53
Hjärtefråga: Forskning och famtidens vård.
Yrke: Förtroendevald, tjänstledig från sitt arbete som fritidspedagog 
E-post: kristina.b.svensson@ltdalarna.se

  

Elin Norén (s)Elin Norén, 31
Hjärtefråga: Barn och ungas hälsa, vårdens utveckling, jämlik hälsa.
Yrke: Lärare i matematik
E-post: elin.k.noren@gmail.com

 

Anders Björkman (s)Anders Björkman, 58
Hjärtefråga: Att ge förutsättningar till ett bra liv på lika vilkor för alla..
Yrke: Golvläggare i eget företag
E-post: anders.bjorkman.56@gmail.com

 

Per-Inge Nyberg (s)Per-Inge Nyberg, 54
Hjärtefråga: En rättvis och säker Hälso o sjukvård med bra arbetsvillkor. Utveckla samarbetet med kommunerna med fokus på barn/unga och äldre.
Yrke: Sjuksköterska, Medicin avdelning 3, Avesta Lasarett
E-post: per-inge.nyberg@ltdalarna.se