Sverigedemokraterna

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vårdfokus är lika med patientfokus - Sverigedemokraterna anser att kärnverksamheten, det vill säga hälso- och sjukvården skall prioriteras, vilket betyder att fokus i landstinget skall ligga på att erbjuda en tillgänglig och kvalitativ vård för länets invånare.

Sverigedemokraterna erbjuder det som medborgarna förväntar sig av landstinget, en kvalitativ och omfattande när- och akutsjukvård. Genom vår ansvarsfulla ekonomiska politik, med en budget i balans, så kan vi göra detta. Vi är här för att ta ansvar!

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraternas webbplats

Michael Bengts SverigedemokaraternaMichael Bengts, Leksand
Hjärtefrågor: Ekonomisk politik, med en budget i balans. Vi är här för att ta ansvar!
Yrke: Polsek/Budgetläggare Landstinget Dalarna.
Epost: michael.bengts@ltdalarna.se
Tel: 072-708 17 54

 

Jenny Nordahl SverigedemokraternaJenny Nordahl, Säter
Hjärtefrågor: Hälso-och sjukvård.
Yrke: Egen företagare och vårdbiträde.
E-post: jenny.nordahl@sverigedemokraterna.se
Tel: 070-771 19 50

 

 

Anna Hagwall, SverigedemokraternaAnna Hagwall, Rättvik
Hjärtefrågor: Primärvården, Psykisk ohälsa, Funktionshinder, Pallitativ vård och Tandvård. Fokus på att skapa större utrymme för lokal identitet, ge näringslivet stöd för tillväxt och vårda den lokala kunskapen.   
Yrke: Riksdagsledamot (SD).
E-post: anna.hagwall@sverigedemokraterna.se 
Tel: 070-556 60 91.

Knut C. A. Scherman SverigedemokraternaKnut C. A. Scherman
Hjärtefrågor: Jag vill prioritera utbyggnaden av vårdplatser på våra sjukhus framförallt för akutvård och palliativ vård i livets slutskede. Detta för att möta den förväntade ökningen av äldre, och samtidigt underlätta för och hjälpa att lättare få fasta läkare som inte ska behöva välja mellan att sända hem en svårt sjuk av två som behöver vård.

Yrke: Pensionär.
Epost: knut.scherman@sverigedemokraterna.se
Tel: 076-307 12 76

Ann-Katrin Löwfenhamn, SverigedemokraternaAnn-Katrin Löwfenhamn, Borlänge
Hjärtefrågor. Ekonomisk balans, vård i närområden.
Yrke: Transportledare.
E-post: ann.katrin.lowfenhamn@sverigedemokraterna.se
Tel: 076-161 13 01

 

 

Roger Carlsson, SverigedemokraternaRoger Carlsson
Hjärtefrågor: Sjuk- och äldrevård. Kollektivtrafik. Barn-och ungdomspsyk. Demensvården.
Yrke: Yrkeschaufför.
E-post: roger.carlsson@sverigedemokraterna.se
Tel: 070- 253 45 46