Vänsterpartiet

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vården är inte till salu. Sjukvården är en viktig del av den gemensamma välfärden. Vi motsätter oss att den drivs med syftet att ge vinst. Sjukvård är ingen handelsvara. Vi måste ha en primärvård att lita på – för såväl landsbygd som stad. Ökad tillgänglighet är en viktig fråga för hela Dalarna. Personal är landstingets viktigaste resurs och en bättre personalpolitik ger en bättre verksamhet. En majoritet av landstingets personal är kvinnor, en bättre personalpolitik är en viktig feministisk satsning.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet Dalarnas webbplats

Kajsa Fredholm (v)Kajsa Fredholm, 53
Hjärtefrågor: Vårdcentraler/primärvård
Yrke: Illustratör, grafisk formgivare.

  

 

Katrin Lohed Söderman (v)Katrin Lohed Söderman, 62
Hjärtefrågor: Miljö och hälsa, som hör ihop. "Ett bra liv! 
Yrke: Pensionär med enskild firma

 

 

Lena Högberg (v)Lena Högberg , 42
Hjärtefrågor: Holistisk syn på människan inom vården.
Yrke: Gymnasielärare

 

 

Lena Olsson (v)Lena Olsson, 56
Hjärtefrågor: Alla vårdcentraler ute i länet i landsbygd och stad skall hålla hög kvalitet för att klara av det mesta. Det ska också vara bra tillgänglighet. En nöjd personal är vår viktigaste resurs, bra arbetsmiljö är därför oerhört viktigt. Har vi nöjd personal så har vi också en bättre vård för våra patienter.
Yrke: Vårdbiträde

 

 

Maja Gilbert-Westholm (v)Maja Gilbert-Westholm, 65
Hjärtefrågor: Inga vinster i vården - en god offentlig vård.
Yrke: Pensionär

 

 

Maud Nordfeldt Holmqvist (v)Maud Nordfeldt Holmqvist, 57
Hjärtefrågor: Vård- och omsorgsfrågor, sex-timmars arbetsdag, jämställdhetsfrågor.
Yrke: Undersköterska