Flicka som gungar, höghus i bakgrunden. Foto: Mostphotos

Social hållbarhet

För att bryta trenden mot ökade hälsoskillnader krävs mod att fråga inte bara vad vi gör bra, utan också vad vi gör som har liten eller motsatt effekt, vad vi gör för lite av och vad vi kan lära av andra. Efter Olle Lundberg.

Social hållbarhet, se mer
  • 1
  • 2
  • 3

Hälsofrämjande och hållbar utveckling

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Suzanna Westberg

Folkhälsochef

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 85, 070-570 59 30 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Stäng

Skicka E-post till Landstinget Dalarna

Fyll i alla fält markerade med *.

Vi kan tyvärr inte besvara/handlägga medicinska frågor eller tidbokningar via denna e-postadress utan vi måste hänvisa till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Med hälsofrämjande menas en process som möjliggör för individer, grupper, organisationer och samhällen att öka kontrollen över de faktorer som påverkar hälsan och därigenom förbättra den.

Med hållbar utveckling menas en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. I båda fallen behandlas mänskliga basala behov och vår gemensamma förmåga att möta dem idag och i framtiden.

Hälsofrämjande för hållbar utveckling
Hälsofrämjande processer kan dessutom tas till vara som en drivkraft för hållbar utveckling. Detta perspektiv utforskades redan 2010 i rapporten Främja hälsa – en nyckel till hållbar utveckling. Att främja hälsa ger hållbarhetseffekter på omgivningen och visar sig vara en av de viktigaste vägarna till det hållbara samhället. Med den egenupplevda hälsan som ingång blir frågan om hållbar utveckling hanterbar i vardagen och tillgänglig för alla.

En systematisk användning av hälsofrämjande processer som drivkraft i hållbarhetsarbetet underlättar den ledning och styrning som krävs för en allt mer komplex samhällsutveckling. Det är ett perspektiv som främjar både samverkan kring gemensamma mål och en självklar känsla av delaktighet i arbetet för ett hållbart samhälle.

Ställ om för framgång
2017 har Landstinget Dalarna i samarbete med landets länsstyrelser publicerat ett nytt material, Ställ om för framgång, som fortsätter att beskriva det hälsofrämjande perspektivet som en ingång till frågan om hållbar utveckling och hur det möjliggör en integrering av hållbarhetsbegreppets sociala, ekologiska och ekonomiska dimensioner. Det öppnar upp för en bred uppslutning kring viktiga samhällsfrågor.

Nyheter Folkhälsa & hälsofrämjande