Kosthandbok

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Uppslagsbok för bättre mat - en bok för personalen i vården och den kommunala omsorgen. Utgivningsår: 2002

Foto föreställande boken KosthandbokFörfattare: Pia Sundell och Inger Gyllner, Landstinget Dalarna

Beställningsbar:
Nej

Nedladdningsbar: Nej

Information: Nationella folkhälsokomittén skrev år 2000 i sin nationella målbeskrivning -  att landstingen bör verka för en god och hälsosam mat inom hälso- och sjukvården, att vården i större utsträckning bör belysa sambanden mellan kost och hälsa och ge individuella råd, att främja, skydda och stödja amningen av spädbarn (för att förebygga allergier) samt att ge stöd till de som behöver specialkost.

Ett led i arbetet har kostekonomerna Pia Sundell, Borlänge och
Inger Gyllner, Falun gjort när de sammanställde Landstinget Dalarnas och kommunernas "Kosthandbok".  

- Den kan användas av personalen i vården och i den kommunala omsorgen i länet som uppslagsbok för bättre mat. Det gäller alla som planerar och lagar mat exempelvis i skolan, på dagis, på vårdhem och på lasaretten, säger Inger Gyllner.

Här finns allt från generella råd och menyförslag, till kostråd för personer med undervikt, undernäring och olika sjukdomar. Kostpärmen som färdigställdes våren 2002 används idag på lasaretten och ute i kommunerna. Ju fler som kan hämta kunskap och inspiration från pärmen, ju bättre, anser Inger Gyllner.

Den som vill veta mer kan höra av sig till Inger Gyllner via e-post, inger.gyllner@ltdalarna.se, alternativt på telefon 023 - 49 10 09.