Om oss

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Stäng

Skicka E-post till Landstinget Dalarna

Fyll i alla fält markerade med *.

Vi kan tyvärr inte besvara/handlägga medicinska frågor eller tidbokningar via denna e-postadress utan vi måste hänvisa till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Avdelningen Hälsofrämjande och hållbar utveckling har samlade kompetenser inom hållbar utveckling, folkhälsorapportering, miljö- och samhällsmedicin, hälsofrämjande processer och samverkan.

Vårt uppdrag är att stödja politisk ledning och förvaltningsledning i styrningen av Landstinget Dalarna som en stark och aktiv samhällsaktör för lokal och regional utveckling med målsättningen God och jämlik hälsa i ett hållbart Dalarna

Avdelning hälsofrämjande och hållbar utveckling
Landstinget Dalarna/Central förvaltning
Box 712, 791 29 Falun
E-post: folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

 

Vi arbetar på avdelning hälsofrämjande och hållbar utveckling

Suzanna Westberg, Folkhälsochef
Tfn:023-490085, 070-570 59 30
E-post:
suzanna.westberg@ltdalarna.se

Johan Hallberg, Samhällsmedicinsk läkare
Tfn: 076-770 76 50
E-post:
johan.hallberg@ltdalarna.se

Junia Joffer, Utredare. (Doktorand vid Umeå universitet/Centrum för Klinisk Forskning Dalarna).
Tfn: 070-368 11 10
E-post:
junia.joffer@ltdalarna.se

Evelina Hilmersson, Utvecklingsledare
Tfn. 072-247 93 78
E-post:
Evelina.Hilmersson@ltdalarna.se

Lena Mattsson, Utvecklingsledare
E-post: lena.s.matsson@ltdalarna.se

Personal inom utvecklingsprojekt

Mats Hogmark, Utbildare motiverande samtal
E-post: mats.hogmark@ltdalarna.se

Maria Hjorth, Utvecklingsledare/MI-samordnare
E-post: maria.hjorth@ltdalarna.se

Inger Petersson, Handledare - Grön Rehab
Tfn: 072-560 45 20
E-post:
inger.pettersson@ltdalarna.se

Marie Gudmundsson, Projektledare - Grön Rehab
E-post: marie.gudmundsson@ltdalarna.se

Maria Ekenberg, Handledare Natur och etablering