Miljömedicin

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Johan Hallberg

Samhällsmedicinsk läkare

076-770 76 50 johan.hallberg@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Miljömedicin är ett område inom medicinsk vetenskap där man studerar hur riskfaktorer i omgivningen påverkar människors hälsa på individ- och gruppnivå.

Landstinget Dalarna har idag ingen egen verksamhet inom området utan vänder sig till Arbets- och miljömedicin i Uppsala vid frågeställningar som kräver specialistkompetens på området.

Landstinget Dalarna äger viss kompetens inom miljömedicin genom den samhällsmedicinska funktionen som finns vid avdelningen Hälsofrämjande och hållbar utveckling.