Naturunderstödd rehabilitering

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Suzanna Westberg

Folkhälsochef

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 85, 070-570 59 30 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna driver naturunderstödd verksamhet vid en vackert belägen gård på Sjulsarvet i Lugnets naturreservat, Falun.

Verksamheter vid Sjulsarvets Gröna Rehab

  • Naturbaserade aktiviteter och språkträning för personer i etableringsfas-ENA,12 v
  • Naturunderstödd aktivitet- NUA, 8 v
  • Grön förrehabilitering, 15 v
  • Etableringskurs, 6 månader

Verksamheterna presenteras kortfattat nedan. Informationsblad finns att ladda ned till höger på sidan.

Naturbaserade aktiviteter och språkträning för personer I etableringsfas-ENA

Anmälan görs löpande via handläggare till: folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se
eller kontakta Marie Gudmundsson, telefon 070-385 92 98.

Löpande intag sker.

Om ENA
Sjulsarvets Gröna Rehab erbjuder naturbaserade aktiviteter till kvinnor och män i etableringsfas som är i behov av praktiskt och verklighetsanknutet stöd i sin språkutveckling. Målet är att deltagarna upplever en förbättrad hälsa och ökar sina möjligheter att ta ett steg vidare mot arbete eller studier. I verksamheten sker de vardagliga samtalen på svenska och möten sker i aktiviteterna med andra deltagare som har svenska som förstaspråk.

Upplägg och innehåll
12 veckor erbjuds.

Verksamheten bedrivs 2 dagar per vecka, tisdagar och torsdagar.

Vi är mestadels utomhus i natur och trädgård, men gör även hantverk, lagar mat och bakar. Hästrelaterade aktiviteter förekommer. Studiebesök på olika arbetsplatser och hos studieanordnare genomförs. Samarbete sker med NUA en dag per vecka.

Ingång till ENA
Deltagarna kommer till ENA via Arbetsförmedlingen och Falu kommuns Arbetsmarknads- och Integrationskontor (AIK).

Handledare
Inger Petersson, naturhälsopedagog/lantmästare
Marie Gudmundsson, arbetsterapeut/ridterapeut
Maria Ekenberg, lärare i svenska som andraspråk

Naturunderstödd aktivitet-NUA

Anmälan görs löpande via handläggare till e-post folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se
Vid frågor kontakta projektledare Marie Gudmunsson, telefon 070-385 92 98

Löpande intag sker.

Om NUA
Sjulsarvets Gröna Rehab erbjuder sedan våren 2016 en 8 veckors öppen gruppverksamhet för personer med behov av arbetslivsinriktad naturunderstödd aktivitet innan arbetsträning. Verksamheten vänder sig till personer som de senaste 3-6 månaderna varit sjukskrivna eller haft en längre arbetslöshetsperiod. Målet är att deltagarna efter avslutad period ska ha ökat sin motivation och förmåga att ta ett steg vidare till arbetsträning eller studier.

Upplägg och innehåll
8 veckor erbjuds.

Verksamheten bedrivs 3 dagar per vecka, tisdagar, onsdagar och fredagar kl 9-15.

Vi är mestadels utomhus i natur och trädgård där vi nyttjar naturens positiva hälsoeffekter, men gör även hantverk, lagar mat och bakar. Deltagarna deltar aktivt i förberedelser och genomförande av aktiviteterna. Studiebesök på olika arbetsplatser och hos studieanordnare genomförs. Samarbete sker med ENA en dag per vecka.

Ingång till NUA
Deltagarna kommer till NUA via Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten, Vårdcentralerna, Psykiatrin eller via Falu kommuns Arbetsmarknads- och integrationskontor (AIK).

Handledare
Maria Ekenberg, lärare i svenska som andraspråk

Grön förrehabilitering

Start: onsdag 10 januari 2018

Anmälan: via handläggare snarast, dock senast 12 december till: folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se eller kontakta Inger Petersson, telefon: 072-560 45 20.

Vi visar verksamheten för intresserade deltagare och handläggare efter överenskommelse.

Om Grön förrehabilitering

Grön förrehabilitering är ett första steg för personer som behöver stöd i rehabiliteringsprocessen efter lång tids sjukskrivning eller arbetslöshet. Verksamheten består i huvudsak av vistelse i skoglig miljö, där vi nyttjar naturens positiva effekter på människors hälsa.
Målsättning för verksamheten är minskad sjukskrivning och att individen går vidare till en arbetslivsinriktad rehabilitering.

Upplägg och innehåll

  • 15 veckors gruppaktivitet med 10 deltagare/grupp.
  • Verksamhet tre dagar i veckan, mellan kl. 10-14.30.
  • Plats för verksamheten är Sjulsarvet, Lugnets naturreservat.
  • Dagliga aktiviteter är i huvudsak utevistelse i skogsmiljö (året runt). Skogspromenader, göra upp eld, fika, äta medhavd matsäck. Övriga inslag är trädgårdsaktiviteter, tillverkning av arrangemang och annat hantverk. Även matlagning i naturen, kontakt med hästar (ev. ridning), stresshantering och annan friskvård ingår i verksamheten. Aktiviteterna anpassas till årstid, väder och gruppens förmåga.
  • Uppföljning sker kontinuerligt under verksamhetens gång och en individuell handlingsplan för varje deltagare upprättas tillsammans med remitterande handläggare

Ingång till Grön förrehabilitering

Deltagarna kommer till den gröna förrehabiliteringen via Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten, Vårdcentralerna, Psykiatrin eller via Falu kommuns Arbetsmarknads- och integrationskontor (AIK).

Kursledare

Inger Petersson, naturhälsopedagog/lantmästare
Marie Gudmundsson, arbetsterapeut/ridterapeut
Lena Casselbrant, musikhandledare

Etableringskurs

Etableringskursen på Sjulsarvets Gröna Rehab erbjuds via Fornby folkhögskola och är en utbildning för nyanlända personer. Den innehåller studier i svenska språket samt orienterande och arbetsförberedande delar. Deltagarna studerar på heltid under 6 månader. Anmälan sker genom Arbetsförmedlingen.

Verksamhetsansvarig

Suzanna Westberg, folkhälsochef
Tfn: 023-49 00 85
E-post: suzanna.westberg@ltdalarna.se