Riskbruksprojektet

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Åren 2006-2010 arbetade Landstinget Dalarna med Riskbruksprojektet. Projektet har handlat om att uppmärksamma riskkonsumtion av alkohol, som om den fortsätter kan riskera att leda till ett missbruk och svåra medicinska skador. Men där problemen ännu inte är allvarliga. Projektet är nu avslutat och vår ambition är att arbeta vidare med riskbruk alkohol utifrån projektets erfarenheter.

Projektet har syftat till att ge vårdpersonal verktyg för att bedöma om problem som patienten söker för beror på en hög alkoholkonsumtion innan andra åtgärder sätts in.

Målsättningen för projektet har varit att frågor om alkoholvanor ska få en självklar plats i vardagssjukvården. Metoden "motiverande samtal" har spridits till vårdpersonal under projektets i syfte att stödja personalen att ta upp frågan om alkoholvanor med sina patienter.