Aktivitetsguide Älvdalen

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Aktivitetsguiden vänder sig till allmänheten. Nedan finner du lokala aktörer som erbjuder fysisk aktivitet bland annat lämplig för personer som ordinerats fysisk aktivitet på recept (FaR), men även lämplig för allmänheten. Aktivitetsguiden är under uppbyggnad och kommer successivt att fyllas på med aktiviteter.

STYRKETRÄNING

 

Mammaträning, gruppträning och personlig träning

Intensitet: Medelintensiv träning
Målgrupp: Ej gravidträning
Kontakt: Carola Hahlin, 070-3663749, info@friskvardsfokus.se, www.friskvardsfokus.se
Schema: http://www.friskvardsfokus.se/p/traning-kost.html  
Arrangör: FriskvårdsFokus
Ort: Älvdalen