Aktivitetsguide Leksand

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Aktivitetsguiden vänder sig till allmänheten. Nedan finner du lokala aktörer som erbjuder fysisk aktivitet bland annat lämplig för personer som ordinerats fysisk aktivitet på recept (FaR), men även lämplig för allmänheten. Aktivitetsguiden är under uppbyggnad och kommer successivt att fyllas på med aktiviteter.

PROMENADER/VANDRING

Vandringar genom skog, över ängar och på gator

Intensitet: Lågintensiv träning
Målgrupp: Män och kvinnor, 40+, som gradvis vill börja motionera mera
Kontakt: Johanna van der Werff, 0247-23071, info@johannagarden.com, www.johannagarden.com 
Schema: varje onsdag eftermiddag, juni-aug
Arrangör: Johannagården AB
Plats: Almo Siljansnäs