Läs mer om levnadsvanor

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Länkar och verktyg

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Här finner du publikationer och annat material om folkhälsa och hälsofrämjande, framställt av Landstinget Dalarna
Information om nationella patientenkäten i Landstinget Dalarna
Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder
Informativ film från Göteborgs Universitet om personcentrerad vård
Informativ film om hur teknik kan användas i levnadsvanearbetet
Sund kurs - webbaserad utbildning gällande levnadsvanor

Alkohol

Regeringens skrivelse En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016 – 2020
 SOMRA - samtalet om riskabla levnadsvanor
Dryckesdagbok
AUDIT - ett instrument för identifiering av riskfylld och skadlig alkoholkonsumtion
Alkohollinjen på 1177.se - för dig som funderar över dina eller någon annans alkoholvanor
Alkohol och droger, riskbruk och missbruk - Infromation på 1177.se
Alkoholhjälpen
Patientbroschyr om alkohol

Fysisk aktivitet

Motiverande samtal för att uppmuntra fysisk aktivitet - Manual
FaR - Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet
FYSS - Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling
Aktivitetsdagbok - Fysisk aktivitet på recept

Tobak

Sluta röka linjen
Psykologer mot tobak
Tobaksfakta
A Non Smoking Generation
Rökfri operation

Matvanor

Föreläsning kostutbildning oktober 2015 (Film)
Bildspel från kostutbildning oktober 2015
Läs mer om mat och hälsa på 1177.se
HFS-matwebben
Matguiden
Livsmedelsverkets kostråd
Hitta ditt sätt att äta grönare, lagom mycket och röra på dig
Matdagbok, Landstinget Dalarna
Matvanekollen