Nätverk levnadsvanor

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Syftet är att främja ökad kunskap hos deltagarna inom området hälsofrämjande hälso- och sjukvård, samtalsmetodik kring levnadsvanor samt utbyte av erfarenheter och information sinsemellan för att bli orienterad om vad som pågår runt om i landstinget.