En stor majoritet är positiva till rökstopp inför operation

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

En stor majoritet, 92 procent av befolkningen tycker att vården ska kräva rökuppehåll inför vissa operationer, för att minska risken för komplikationer.

Det framgår i den årliga nationella befolkningsundersökningen Vårdbarometern, som uppmärksammar medborgarperspektivet i frågor kopplade till hälso- och sjukvården. Drygt 40 000 personer i samtliga landsting har intervjuats per telefon.

Undersökningen visar att hälsa och livsstil är viktiga frågor för majoriteten av befolkningen. Hela 79 procent är positiva till att läkare eller annan personal diskuterar levnadsvanor, som till exempel rökning, alkohol, kost och motion, vid besöket. Men resultatet skiljer sig över landet, från 82 procent i Västernorrland till 70 procent i Norrbotten.

Om motion och bättre kostvanor ger lika bra, eller till och med bättre effekt, än läkemedelsbehandling tycker hela 84 procent att hälso- och sjukvården ska stödja dem att ändra sina levnadsvanor istället för att skriva ut läkemedel. Skillnaderna mellan landstingen för den här frågan, är små.

Läs mer och ta del av resultaten på vårdbarometerns webbplats