Tobaksfria dagen 31 maj

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

2014 års upplaga av den internationella Tobaksfria Dagen – World No Tobacco Day - har tobaksskatter som bärande tema.

Tobaksfria Dagen, lördagen den 31 maj, riktar i år fokus mot det viktiga skatteverktyget.

Verksamheterna kan i anslutning till dagen uppmärksamma arbetet med tobaksavvänjning.